Då någon tjatat

Hade den bara på engelska, så här är den (Återskapad) För den som irriterar sig på outdatedheten i denna… skit i det =) Någon hade ett behov, och glömde hur de skulle.. On semipublic demand …